โครงการครู D.A.R.E.

วันที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.บ่อผุด ในกิจกรรม “โครงการครู D.A.R.E. เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน”โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นครูให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ โดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียนและครู