เข้ารับทุนการศึกษา มูลนินธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นำโดยนางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวนิตยา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนธูป นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา มูลนินธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี