ทอดกฐิน ณ วัดดอนธูป 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นำโดยนางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดดอนธูป