งานเกษียณอายุราชการ

วันที่ 28 กันยายน 2566

นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน “การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาอำเภอเกาะสมุย” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี