โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564ได้มีการ PLC เรื่องการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณครูจริญญา ปิ่นพงค์ และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมในครั้งนี้