ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวิเชียรชม

เมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปได้ไปศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการนิเทศชั้นเรียนและการนิเทศการสอนของคณะครู โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูป