โรงเรียนบ้านนาใหญ่ มาศึกษาดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านดอน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูป ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านดอนธูป