ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.เขต สพป.สฎ.1 เยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนธูปของการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site 100%