พิจารณาย้ายดำรงตำแหน่งครู ประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านดอนธูป
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ประจำปี 2566 ดังนี้

 1. นางสาวฤทัยพร จิตตวรพงศ์
  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 2. นางสาวอรอุมา กะลาสี
  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 3. นางเบ็ญจวรรณ รอบคอบ
  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเกาะสมุย
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
 4. นางสาวซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง
  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านร่วมใจ
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้