กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มอบหมายให้ นางสาวจริญญา ปิ่นพงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยผู้กำกับ นำสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านดอนธูป ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณถนนรอบๆ รั้วโรงเรียน เก็บขวดน้ำ และกระดาษลัง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน