ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิง โรงเรียนบ้านดอนธูป ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ