ประชุมผู้ปกครอง1/2565

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเเละเเนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมพบปะพูดคุยร่วมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกับโรงเรียน ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน