การเเนะเเนว

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนเกาะสมุย เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี