เกาะสมุยเกมส์

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมเกาะสมุยเกมส์ การแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี