งานกตเวทิคุณเจ้าคุณกลีบ ครั้งที่ 5

วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปจัดงานประจำปี กตเวทิคุณเจ้าคุณกลีบ ครั้งที่ 5 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการศึกษา ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนมาในครั้งนี้ค่ะ