ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยสถานีรายงานสมุย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา และอาหารว่าง ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านดอนธูป ขอขอบคุณไว้ใน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ