ผู้ปกครองนร. เลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายยอด มังคุด ผู้ปกครอง ด.ช. ธีรยุ มังคุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนบ้านดอนธูป เนื่องจากคล้ายวันเกิด ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ