ทอดผ้าป่าสามัคคี รร.บ้านอ่างทอง

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มอบหมาย ให้คณะครู ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาและบริหารการศึกษา ณ  โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502)