ตรวจฟัน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย ใด้มาตรวจสุขภาพช่องฟัน เพื่อที่จะให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่สะอาดและแข็งแรงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลเกาะสมุยไว้ใน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ