ค่ายอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง