ร่วมงานกิ่งกาชาดอำเภอสมุย

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้ส่งนักเรียนร่วมการแสดง งานสภากาชาดไทยปี 2566 “ฉลองครบ 30 ปี กิ่งกาชาดอำเภอสมุย” ณ บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี