ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ

วันที่ 8 กันยายน 2566 พระมหานายแพทย์ สมพงศ์ ปุญญวังโส ได้มาฝึกให้นักเรียนปฏิบัติการนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป