หนูน้อยรักการออม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เป็นประธานเปิด กิจกรรมหนูน้อยรักการออมประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดปีการศึกษาตั่งเเต่ระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีนิสัยการประหยัดรักการออม สร้างสรรค์ในสิ่งดีๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง