โครงการหนูน้อยสดใส ห่างไกลฟันผุ

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีกิจกรรม โครงการหนูน้อยสดใส ห่างไกลฟันผุ เพื่อมีสุขภาพฟันที่ดีของนักเรียน โดยได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลนครเกาะสมุย และทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. ลิปะน้อย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟัน ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป