ฉีดวัคซีนรร.บ้านดอนธูป

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย ได้มาให้บริการในการฉีดวัคซีนนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป