อบรมลูกเสือสำรอง A.T.C.

เมื่อวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เข้าร่วมอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2565 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี