นิเทศการสอน

วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการออกติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566