การจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564คุณครูจริญญา ปิ่นพงค์ เเละ คุณครูซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์เเละเเนวทางการดำเนินการโครงการหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษาให้กับนักเรียน