คณะทำงาน PA.

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ อภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้เข้าประชุมคณะทำงานจัดแนวทางและขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1