ห้องสวยด้วยมือเรา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ในการประกวดห้องสวยด้วยมือเรา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และความสามัคคีในการดูและห้องเรียนให้สะอาด น่าอยู่ และน่าเรียน