ผอ.วิทยากรอบรม ว.PA

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูปเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาการเขียนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองคราม อ. ดอกสัก จ.สุราษฎร์ธานี