กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูป ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การขับบทร้อยกรอง การแสดงละคร และกิจกรรมต่างๆมากมาย ณ ลานอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป