ประเมิน PA ครู

วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอขอบคุณ นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 7 ท่าน ที่ประเมินด้วยกัลยาณมิตร