ประเมิน PA ผอ. สมุย 1

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้มีการประเมินผลการพัฒนางาน (PA)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน นำโดยดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายคำรณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ มาประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสมุย 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป