ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 15มกราคม 2564นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้นำช่างคอมพิวเตอร์มาตรวจดูอุกรณ์ต่างๆของห้องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด พร้อมกันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ด้วย