วันกตัญญู 64

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปจัดกิจกรรม วันกตัญญู 64 เพื่อเป็นการระลึกถึง พระมหากลีบ วรปัญฺโญ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านดอนธูป และครูนิ่ม รัตนกาญจน์ ครูคนแรกของโรงเรียนโดยการร่วมมือกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน