ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากโรงเเรมศิลาวดีอีกครั้งนะค่ะ…ที่เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องน้ำ ติดตั้งพัดลมตามห้องเรียน และมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปทุกคนค่ะ..