ประชุมผู้ปกครอง1/2566

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเเละเเนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน