ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA

วันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอขอบคุณ นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป นายพุทธพันธ์ุ พรหมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข และนายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม ที่ประเมินด้วยกัลยาณมิตร