กิจกรรมค่ายยุวศิลป์

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566

นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป

มอบหมายให้ นางอาอีดะ ตีโด นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวศิลป์ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี