งานเกษียณ ผอ.เทพ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนธูปและคณะครูเข้าร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของ “นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์” ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง ณ โรงเรียนวัดกลาง