กิจกรรมจิตอาสา

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอาคารโรงเรียนบ้านดอนธูป