มอบเกียรติบัตรการผลิตสื่อการเรียนรู้การจัดการขยะพลาสติก

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป  ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแด่คณะครู เนื่องในได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการจัดกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนรู้ การจัดการขยะพลาสติกในโรงเรียนและชุมชนประจำปีการศึกษา 2563” ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป