รับทุนเพื่อการศึกษา

        วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูปและครูผู้รับผิดชอบ ครูจริญญา ปิ่นพงศ์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปเพื่อเข้าร่วมขอรับทุน “การศึกษาจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย”  ณ โรงเรียนเกาะสมุย