อมรมการคัดเเยกขยะ

วันที่ 1 กันยายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ อภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรีนบ้านดอนธูปได้มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมอมรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเพชรสมุยสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย