ประชุมประจำเดือน มกราคม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้เป็นประธานประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายเเละแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่างๆ