กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2565โรงเรียนบ้านดอนธูป จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น เพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันทางศาสนาพุทธ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ณ วัดดอนธูป อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี