ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย 1 พระขรรค์เพชร งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี