บริษัทหาดทิพย์(จำกัด) พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ทางคณะจากบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนธูป ในการช่วยกันทาสีรั่วกำแพงโรงเรียน ทำร่องแปรงปลูกผัก และตัดตกแต่งพุ่มไม้บริเวณในโรงเรียน ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณทางบริษัทหาดทิพย์ไว้เป็นอย่างยิ่งค่ะ