ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมวางแผนการจัดงานโรงเรียน วันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมี นายวรรณพล มีเดช ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป